Home

'Het doel van onderwijs is dat een leerling zich tot volle potentie ontwikkelt en in de wereld kan zijn. Dit dient op zo'n manier te gebeuren dat de wereld niet wordt vernietigd.' (Biesta, 2016)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het onderwijs. Net zoals vredelievendheid en gezondheid. Om deze menselijke thema's echter volledig tot hun recht te laten komen, dienen ze besproken te worden voorbij de mens-centrale visie.

‘Plant Aardig Onderwijs’ reikt leerlingen de keuze aan om zelf de grootst mogelijke bijdrage te leveren aan een duurzame, vredige en gezonde toekomst. Dit wordt gedaan door ze kennis te laten maken met de argumenten voor een plantaardige levensstijl oftewel veganisme.

Leerlingen worden in een veilige setting uitgedaagd om bepaalde geloofssystemen los te laten. Zodoende staan ze meer open voor de mogelijkheid en de voordelen van een leven zonder dierlijke producten. Ook worden de gevolgen van onze consumptie van dierlijke producten vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Aan het eind hebben ze nieuwe inzichten en handvatten. Hiermee kunnen ze meer weloverwogen en ethische keuzes maken met betrekking tot dierenrechten, het milieu en hun eigen gezondheid.
Het bewust worden van en nadenken over deze thema's draagt voor een onmisbaar deel bij aan het bereiken van hun potentieel.