Gastlessen


Voor leerlingen is het altijd een rijke ervaring om iemand voor de klas te hebben die affiniteit heeft met een onderwerp en dit met passie weet uit te dragen. Een bezoek van Plant Aardig Onderwijs zal voor leerlingen dan ook een leuke, waardevolle ervaring zijn.

De gastlessen zijn tevens perfect te integreren in themadagen of projectweken die o.a. met onderstaande thema’s te maken hebben:

- Liefde/Vrede
- Voeding
- Duurzaamheid
- Normen en waarden
- Geloofssystemen
- Sport en gezondheid
- Mens en maatschappij
- Mens en natuur
- Zinloos geweld
- Respect, compassie, empathie etc.
- Tradities en culturen
- Helden
- Revolutie

Naar wens van de opdrachtgever en afhankelijk van de leeftijdscategorie en het niveau van de leerlingen, kunnen de gastlessen variëren in aantal en tijdsduur.

Smaakbeleving, activerende didactiek en interactieve opdrachten kunnen hand in hand gaan, maar een frontale presentatie is voor de meeste leerlingen ook al een openbaring.

De aanwezigheid van een digibord is zeer gewenst.

De gastlessen zijn gratis m.u.v. een eventuele onkostenvergoeding en worden uitlsuitend op de maandag gegeven.